A A A

Sanktuarium

Iz 45,1.4-6 Król Cyrus narzędziem Boga
1 Tes 1,1-5b Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan
Mt 22,15-21 Oddajcie Cezarowi to, co należy Cezara, a Bogu to, co należy do Boga


 

Pogański król Cyrus, żyjący w VI wieku przed Chrystusem, został nazwany przez Boga pomazańcem. Tytuł „pomazaniec” odnosi się w Biblii do tych władców, którzy mieli do spełnienia specjalną misję. Cyrus zaś między innymi wydał dekret zezwalający Izraelitom powrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię. Przykład pogańskiego króla opisany w Księdze proroka Izajasza, jak również słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, pokazują, że każdy władca, nawet jeśli wydaje mu się, że może dowolnie dysponować życiem i dobytkiem poddanych, jest odpowiedzialny przed Bogiem. Jest tak dlatego, że to przecież Bóg jest Panem i Królem wszystkiego i to On rządzi światem w swojej opatrzności.
 

Niech zatem słowo Boże pomoże nam odczytywać naszą rzeczywistość w perspektywie wiary. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt wielkich dochodów wspomagał zarówno ludzi biednych, jak i studentów;
  • 21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją;
  • 22 X – bł. Jan Paweł II (1920-2005), papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać; ale warto wspomnieć, że był on pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat; odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do Polski.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Niedziela Misyjna

 

  • Przypadająca dziś 29. niedziela w ciągu roku jest zarazem Niedzielą Misyjną, rozpoczynającą Tydzień Misyjny. Przeżywamy go co roku, począwszy właśnie od trzeciej niedzieli miesiąca października .Dzisiejsza kolekta przeznaczona zostanie na misje.
  • Zatem w naszych modlitwach w tym tygodniu w sposób szczególny pamiętajmy o misjonarzach duchownych i świeckich, którzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, udali się do dalszych i bliższych krajów, by dawać świadectwo o miłości Chrystusa do każdego człowieka. Dzisiejsze nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30 również będzie poświęcone modlitwie właśnie w tej intencji, szczególnie w intencji porwanego polskiego misjonarza.

 


 

 

Nabożeństwo różańcowe

 

  • Nabożeństwa różańcowe odprawiamy dla dorosłych na pół godziny przed każdą wieczorną Mszą Świętą, dla dzieci od poniedziałku do piątku włącznie o godz. 17.30.