A A A

Sanktuarium

1 Krl 19,9a.11-13 Bóg objawia się Eliaszowi
Rz 9,1-5 Izrael jest ludem Bożym
Mt 14,22-36 Jezus chodzi po jeziorze


 

Pan Bóg, objawiając się człowiekowi, zawsze pokazuje, że jest potężniejszy od wszystkiego i że jest Panem wszystkiego. Tak było z Eliaszem, gdy przebywał na górze Horeb, która utożsamiana jest z górą Synaj, i podobnie było z Chrystusem, gdy chodził po wodzie jeziora Genezaret. Teofanie, czyli objawienia się potęgi Boga, zawsze w Biblii mają umocnić wiarę ludzi, przypomnieć im o bliskości i dobroci Boga, a także o opiece, jaką ich darzy. Prorok Eliasz z dzisiejszego pierwszego czytania, i Apostołowie, których losy przedstawia Ewangelia, doświadczyli zarówno potęgi Boga, jak i Jego miłosierdzia.

Przybliżmy się więc i my z ufnością do słowa Bożego, by doświadczyć, jak dobry jest Pan.


 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica, zafascynowana życiem, które wybrał św. Franciszek, poszła w jego ślady, stając się w ten sposób założycielką drugiego zakonu św. Franciszka, popularnie zwanego klaryskami; siostry oddają się modlitwie wstawienniczej i prowadzą bardzo surowy tryb życia;
  • 14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), franciszkański kapłan i męczennik obozu w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia; jest to jeden z najbardziej znanych świętych na świecie; ogarnięty pragnieniem zdobycia całego świata dla Maryi, szerzył Jej cześć wszelkimi możliwymi środkami, wykorzystując również najnowsze zdobycze techniki;. beatyfikowany jako wyznawca, a kanonizowany jako męczennik;
  • 20 VIII – św. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja) i doktor Kościoła, wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”; słowem i przykładem prowadził do Boga zarówno członków zakonu cystersów, powierzonych jego duchowej opiece, jak i lud Boży, który przychodził słuchać jego kazań; był również wielkim czcicielem Matki Bożej; jemu przypisuje się autorstwo modlitwy zaczynającej się od słów: „Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…”;
  • 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię Świętą; nazwano go „papieżem dzieci” (wspomnienie obowiązkowe).

 

 

  

 

PROGRAM ODPUSTU WNIEBOWZIĘCIA NMP
"Z MARYJĄ BRONIMY ŻYCIA NIENARODZONYCH” 
14 SIERPNIA 2014 – WIGILIA WNIEBOWZIĘCIA NMP    (CZWARTEK)
XII Rocznica Koronacji
  8.00 – Msza Święta
  13.45 – Msza Święta odpustowa w kościele
             filialnym w Jarantowicach
             (Św. Maksymiliana Kolbego)
16.00 – 17.00    Spowiedź
        Powitanie pielgrzymów
17.00 – Msza Święta w intencji
Matek Diecezji Toruńskiej, mieszkańców
wąbrzeskich parafii, pielgrzymów                    
i wszystkich czcicieli Matki Bożej                                     
    Złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji
    Procesja Różańcowa z kopią Cudownego Obrazu Matki Bożej                    
15 SIERPNIA 2014 – WNIEBOWZIĘCIE NMP    (PIĄTEK)            
7.00 – Msza Święta i Godzinki
8.30 – Msza Święta z udziałem chorych i ich opiekunów
10.00 – Msza Święta z błogosławieństwem matek z małymi dziećmi i kobiet brzemiennych
11.15 – Msza Święta dla dzieci
12.00 – Suma odpustowa w intencji Rolników, z poświęceniem koron żniwnych
18.00 – Msza Święta z udziałem kierowców i poświęcenie pojazdów
19.00 – 21.00   Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia, zakończona Apelem Jasnogórskim.
1.W lipcu i sierpniu nie ma Mszy Św. w niedziele o godz. 12.30 a w dni powszednie o 7.15.
2.Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje w dniach od 20 do 23 sierpnia pielgrzymko-wycieczkę śladami Świętego Jana Pawła II obejmującą Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Zakopane, Ludźmierz i Łagiewniki. Koszt czterodniowego wyjazdu wynosi 430 zł. Szczegółowe informacje znajdują się w gablocie kościelnej.
3.W niedzielę 10 sierpnia kolekta na KUL.
4.W  dniach od 28.08.2014- 29.08.2014 roku organizowana jest pielgrzymka autokarowa śladami  bł. ks. Michała Sopoćki. W programie: Białystok – Święta Woda – Różanystok – Sokółka. Koszt pielgrzymki: 160 zł (W tym przejazd autokarem,nocleg w Różanymstoku, obiadokolacja, śniadanie, ubezpieczenie NNW ). Zapisy w  biurze parafialnym. Szczegółowych informacji udziela kl. Piotr Paga.