A A A

Sanktuarium

Jon 3,1-5.10 Nawrócenie Niniwitów
1 Kor 7,29-31 Przemija postać tego świata
Mk 1,14-20 Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię 

 Słowem-kluczem w dzisiejszych czytaniach jest „nawrócenie”, pochodzące z greckiego „metanoia”. I tak, dzięki nawoływaniu Jonasza, nawrócili się mieszkańcy Niniwy i uniknęli Bożego gniewu. Natomiast dziewięć wieków później, dzięki temu, że serce pierwszych Apostołów było otwarte na nawrócenie, mógł dokonać się ich akt pójścia za Jezusem. Nawrócenie bowiem jest odwróceniem się od świata i jego spraw, a całkowitym przylgnięciem do Boga i Jego łaski. W bardzo dobitny sposób usłyszymy o tym w Liście św. Pawła do Koryntian.

Chcąc, aby dokonywały się i w nas wielkie sprawy Boże, trzeba podjąć trud ciągłego nawracania.

 

 

 

Tydzień Ekumeniczny

 

  • Dziś – trzecia niedziela w ciągu roku, zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan i Światowy Dzień Chorych na Trąd. Kończy się Tydzień Ekumeniczny, ale nie kończy się nasza troska o jedność wyznawców Chrystusa. W dalszym ciągu musimy pogłębiać swoją wiarę, modlić się o jedność i pełnić czyny chrześcijańskiego miłosierdzia również w odniesieniu do braci odłączonych. Trędowatym starajmy się pomagać przez modlitwę i ofiary składane na cele misyjne Kościoła.

 

XV Dzień Islamu

 

  • Jutro – XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Islam, tak jak chrześcijaństwo i judaizm, zalicza się do religii monoteistycznych, to znaczy religii uznających tylko jednego Boga. Módlmy się, aby w przyszłości nie dochodziło na świecie do wojen na tle religijnym.