A A A

SanktuariumKOMENTARZ DO CZYTAŃ 23 lsierpień


Joz 24,1-2a.15-17.18b Przypomnienie powołania narodu
Ef 5,21-32 Miłość małżeńska naśladowaniem miłości Chrystusa i Kościoła
J 6,54.60-69 Słowa życia wiecznego


Dzisiejsza Liturgia słowa stawia bardzo wysokie wymagania tym, którzy chcą należeć do Boga. Już Jozue w pierwszym czytaniu nie idzie na ustępstwa, lecz każe jasno i konsekwentnie opowiedzieć się Izraelitom, jakiego Boga, czy też bożka, obierają na Pana swego życia. Podobnie Chrystus w scenie w Kafarnaum wypowiada jasno i stanowczo swoją naukę, która dla wielu jest trudna do przyjęcia. Tak samo św. Paweł w sposób bardzo jednoznaczny wypowiada pouczenia o małżeństwie. Taka jest Boża rzeczywistość – trudna i wymagająca, jednak z drugiej strony przynosząca wolność i prawdziwy pokój.

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ 30 sierpień

Pwt 4,1-2.6-8 Zachowywać prawo Boże
Jk 1,17-18.21b-22.27 Wprowadzać słowo w czyn
Mk 7,1-8.14-15.21-23 Prawo Boże a zwyczaje

W czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa usłyszymy zachętę Mojżesza skierowaną do Izraelitów o wierne zachowanie wszystkich poleceń i nakazów Boga. Prawo Boże jest bowiem gwarantem prawdziwego szczęścia człowieka. Natomiast Chrystus ustami Ewangelisty Marka upomni ten sam naród, że prawo dane przez Boga zostało mocno sformalizowane, a tym samym wykrzywione poprzez dostosowanie go do potrzeb tylko ludzkich. Stąd więc słuszna staje się uwaga św. Jakuba, aby zawsze wracać do pierwotnej myśli konkretnego prawa, i co więcej, aby starać się nie czynić prawa tylko martwym przepisem.

 

Św. Bartłomiej
 

  • 24 sierpnia będziemy obchodzić święto św. Bartłomieja Apostoła, nazywanego także Natanaelem. Według tradycji głosił Ewangelię w Indiach i tam ponieść śmierć męczeńską przez odarcie ze skóry.

 

Uroczystość Najświętrzej Maryi Panny Częstochowskiej
 

  • W środę (26 sierpnia)  – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Serdecznie zapraszamy parafian i gości na modlitwę w tym dniu poświęconym Maryi, która od przeszło sześciuset lat króluje w jasnogórskim sanktuarium i otacza swoją matczyną opieką naszą Ojczyznę.

 

Św. Jan Chrzciciel
 

W sobotę ( 29 sierpnia )  – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela, który zginął za obronę nierozerwalności małżeństwa.