A A A

Sanktuarium


 

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ 24 kwiecień

 

Dz 14,21-27 Bóg działa przez ludzi;
Ap 21,1-5a Bóg otrze wszelką łzę
J 13,31-33a.34-35 Przykazanie nowe

 

Każdy z nas ma pewne doświadczenie życia w jakiejś wspólnocie. Nieraz wydają się one bardzo trudne. Tę trudność potęguje grzech, który jest przecież udziałem każdego człowieka. Dzisiejsza liturgia słowa zachęci nas do podjęcia próby życia w miłości. Dzieje Apostolskie powiedzą nam o tym, że Pan Bóg działa i objawia się przez drugiego człowieka − w ten sposób nawiązuje się relacja miłości. Apokalipsa Świętego Jana z kolei zwróci uwagę, że trzeba stać się ludem Bożym, a zatem wspólnotą, aby otrzymać życie wieczne. Natomiast Święty Jan wskaże, że miłość jest przykazaniem samego Chrystusa. Żaden człowiek nie może nazwać siebie uczniem Pana Jezusa, jeśli nie ma w sobie miłości.  Słuchajmy z uwagą słowa Bożego i przyjmijmy je do naszych serc.

 

 

Piąta niedziela Wielkanocy
 

  • W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina nam o tym, byśmy się wzajemnie miłowali. W początkach chrześcijaństwa wzajemna miłość pomiędzy uczniami Chrystusa przyciągała i inspirowała pogan. Warto o tym pamiętać i żyć tak, by inni widzieli, że jesteśmy uczniami Jezusa.

 

 

Ogólnopolska Niedziela Modlitwy za Kierowców

 

  • Przeżywamy dziś już ostatnią niedzielę kwietnia, która według programu duszpasterskiego jest Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających po drogach. Niech nasza wspólna modlitwa owocuje większą rozwagą i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy samochodowych wojaży, tym bardziej że coraz cieplejsze dni zachęcają do organizowania wycieczek. Starajmy się być bezpiecznymi użytkownikami dróg i pojazdów mechanicznych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zbiórka na pomoc Ukrainie

 

  • Na prośbę Ojca Świętego Franciszka oraz z upoważnienia J.E. Ks. Abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Biskup Toruński zarządza przeprowadzenie w niedzielę 24 kwietnia specjalnej zbiórki do puszek na pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy po wszystkich Mszach świętych na terenie Diecezji Toruńskiej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Święty Marek Ewangelista

 

  • Jutrzejsze święto Świętego Marka Ewangelisty to tradycyjny dzień modlitwy o urodzaje. Chociaż dopiero w przyszłym tygodniu przeżywać będziemy specjalne dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące, chciejmy w naszej osobistej modlitwie prosić dobrego Boga, by pobłogosławił wszelkie ludzkie wysiłki, aby przyniosły one obfity plon i owoc i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Święta Katarzyna Sieneńska

 

  • Zachęcamy i zapraszamy do modlitwy w intencji Europy w dniu święta patronki naszego kontynentu, Świętej Katarzyny Sieneńskiej. Naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane w przypadający tego dnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________