A A A

SanktuariumKOMENTARZ DO CZYTAŃ 28 czerwca


Mdr 1,13-15;2,23-24 Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła;
2 Kor 8,7.9.13-15 Dzielić się dostatkiem z potrzebującymi
Mk 5,21-43 Wskrzeszenie córki Jaira


 

Bóg, stwarzając człowieka i wszechświat, chciał, aby wszystko istniało w harmonii, bez bólu i cierpienia, a tym samym by całe stworzenie wychwalało swojego Stwórcę. Szatan jednak pozazdrościł Bogu tej chwały i sprawił, że człowiek popadł w stan grzechu i znalazł się we władaniu śmierci. Prawdę tę ukaże nam dziś starotestamentalny Mędrzec, a potwierdzi swoimi czynami Jezus. Ewangelia bowiem opisze nam zbawcze działania Chrystusa, które polegają na nieustannym wyrywaniu człowieka z kręgów zła.

Namacalnym tego dowodem jest uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira.

 

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
 

 

  • 29 czerwca uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu eucharystycznym dla uproszenia obfitych łask z nieba dla papieża i Kościoła powszechnego.  Kolekta będzie przeznaczona na tzw. świętopietrze, czyli do dyspozycji papieża. Jutro ci z wiernych, którzy z pobożnością posługują się jakimś przedmiotem kultu religijnego, na przykład krzyżem lub różańcem, poświęconym przez papieża lub biskupa, mogą – pod zwykłymi warunkami – zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, jeśli odmówią jakąkolwiek zatwierdzoną formułę wyznania wiary.

 

Św. Tomasz

 

  • W pierwszy piątek lipca przypada święto św. Tomasza, Apostoła.

 

  KOMENTARZ DO CZYTAŃ 5 lipca

 
Ez 2,2-5 Powołanie proroka;
2 Kor 12,7-10 Paweł chełpi się swoimi słabościami;
Mk 6,1-6 Jezus nie przyjęty w Nazarecie

 

 

Wydarzenie z Nazaretu pokazuje, jak bardzo trudno było Izraelitom uwierzyć w bóstwo Jezusa, skoro znali i dotykali Jego człowieczeństwa. A tymczasem Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Dzisiejsze czytania ukazują jeszcze jedną prawdę, a mianowicie tę, że również każdemu z nas jest trudno odkryć w sobie boski pierwiastek. Jest tak, gdyż doświadczamy ciągle tego, czego doświadczał Apostoł Narodów – ludzkiej słabości.

Każdy z nas w jakiejś mierze nosi w sobie tę zbuntowaną naturę, o której powie z wyrzutem Bóg Ezechielowi, a która rodzi jednostronność i ciasnotę myślenia.


 

Apostolstwo Chorych
 

 

  • W poniedziałek 6 lipca z okazji wspomnienia dowolnego Najświętszej Maryi Panny, Uzdrowienia Chorych – obchodzi się święto patronalne Apostolstwa Chorych.

 

bł. MariaTeresa Ledóchowska

 

  • Tego samego dnia wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.

 

Św. Benedykt

 

  • W sobotę 11 lipca  przypada święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.