A A A

Sanktuarium

Wj 22,20-26 Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych
1 Tes 1,5c-10 Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna
Mt 22,34-40 Największe przykazanie


 

Komentarzem do dzisiejszych czytań, których pragniemy wysłuchać z uwagą, może być zdanie wyjęte z innego miejsca Biblii, a konkretnie z pierwszego Listu św. Jana. Apostoł stwierdza: „Jeżeli nie miłujesz brata, którego widzisz, jakże możesz miłować Boga, którego nie widzisz?”. Księga Wyjścia, której fragment dziś usłyszymy, przedstawi pewną kategorię ludzi, która jest pod szczególną troską Boga. Są to tzw. anawim Jahwe – ubodzy Pana, czyli ci odrzuceni przez świat, ale pokładający ufność w Bogu. Stąd więc wobec nich w sposób szczególny należy wypełnić przykazanie miłości, które zostało dane przez samego Chrystusa.

 

Bo jak doprecyzuje to św. Paweł, tam gdzie jest cierpienie, tam jest szczególna obecność Boga. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich; ze swoich własnych, niezbyt wielkich dochodów wspomagał zarówno ludzi biednych, jak i studentów;
  • 21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją;
  • 22 X – bł. Jan Paweł II (1920-2005), papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać; ale warto wspomnieć, że był on pierwszym Polakiem, który zasiadł na Stolicy Piotrowej, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat; odbył liczne podróże apostolskie, w tym 8 do Polski.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Odpust

 

  • W naszym kościele obchodzimy we wtorek odpust ku czci świętych Patronów. Zapraszamy w tym dniu na Msze Święte o godz. 7.00, 8.30, 10.00 ( z udziałem chorych i udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych), 17.30 i 18.30. Różaniec dla dzieci w łączności z Mszą o godz. 17.30, dla dorosłych o godz. 18.00. Na spowiedź odpustową zapraszamy we wtorek od godz. 16.00. Wizyty u chorych w mdomach prosimy indywidualnie uzgodnić w biurze.
  • We wtorek, 28 października, w liturgii czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Nie mamy o nich wielu wiadomości, prócz tego, że są wymieniani wśród dwunastu najbliższych uczniów Pana Jezusa. Obaj mogli być Jego krewnymi, aczkolwiek jeśli chodzi o Szymona, nie ma co do tego pewności. Od XVIII wieku w Polsce i w Austrii św. Juda Tadeusz jest wzywany jako patron spraw trudnych, po ludzku beznadziejnych.

 


 

 

Nabożeństwo różańcowe

 

  • Kończy się październik, poświęcony modlitwie różańcowej. Wykorzystajmy ostatnie dni tego miesiąca, aby w tej prostej, lecz głębokiej modlitwie uwielbiać Boga razem z Jego i naszą Matką i prosić o łaski potrzebne zarówno nam samym, jak i naszym bliskim. Żyjącym możemy wypraszać łaski potrzebne do dobrego przeżywania codzienności, zaś dla zmarłych możemy prosić o miłosierdzie, aby jak najszybciej mogli oglądać Boże oblicze w niebie. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy dla dorosłych na pół godziny przed każdą wieczorną Mszą Świętą, dla dzieci od poniedziałku do piątku włącznie o godz. 17.30.