A A A

Sanktuarium


Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Ofiara Abrahama
Rz 8,31b-34 Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna
Mk 9,2-10 Przemienienie Pańskie 

 Liturgia słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu jest swoistego rodzaju przewodnikiem topograficznym po górach biblijnych. Księga Rodzaju wskazuje na wzgórze w krainie Moria, utożsamiane w tradycji żydowskiej z górą świątynną w Jerozolimie. List do Rzymian nie wymienia wprost żadnej góry, ale słuchając go, wiemy, że w tle jawi się góra Kalwaria, na której Bóg wydał „własnego Syna”. I wreszcie Ewangelia prowadzi nas dziś na górę Przemienienia, czyli górę Tabor. Góra w Piśmie Świętym jest miejscem objawień Boga, kultu i składania ofiar. Symbolizuje także moc Boga i Jego potęgę. Wyraża też trud i wysiłek człowieka w drodze ku Bogu.
  

 Dajmy poprowadzić się dziś słowu na góry naszego życia, aby doświadczyć Bożej obecności.

 

 

 

Druda niedziela Wielkiego Postu
 

 

  • Dzisiejszą, drugą niedzielę Wielkiego Postu, nazywamy niedzielą Przemienienia Pańskiego ze względu na proklamowaną dziś perykopę ewangeliczną o tym wydarzeniu lub niedzielą Abrahama z uwagi na pierwsze czytanie, mówiące o tej postaci. Podziwiając wiarę Abrahama i myśląc o chwale Chrystusa, której przedsmak widzieli Apostołowie na górze Tabor, modlimy się dziś za misje i misjonarzy posłanych do narodów i wspieramy ich ofiarami składanymi do puszek Ad Gentes.

 

Rocznice śmierci ks. Tadeusza Głuszka i ks. Proboszcza Alojzego Krefta

 

  • We wtorek 3 marca przypada czwarta rocznica śmierci ks. Tadeusza Głuszka a w środę 4 marca kolejna rocznica śmierci ks. Proboszcza Alojzego Wernera Krefta (+1991). Za wspomnianych kapłanów zostaną odprawione sumy parafialne kolejno dziś i w następną niedzielę.