A A A

Sanktuarium

Dz 2,1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
1 Kor 12,3b-7.12-13 Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
J 20,19-23 Jezus daje Ducha Świętego


 

Św. Paweł w Liście do Koryntian stwierdza, że „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»”. W stwierdzeniu tym jawi się podstawowa prawda o roli Trzeciej Osoby Boskiej w życiu każdego człowieka. Duch Święty jest Dawcą wszelkich darów i Tchnieniem mądrości. Stąd też Chrystus już w dniu zmartwychwstania, o czym powie nam dzisiejsza Ewangelia, tchnie na Apostołów Ducha Świętego, aby mogli stać się bez lęku i obaw prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego.

Natomiast opis zesłania Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy jest objawieniem tego, co dokonało się w poranek wielkanocny.

 

 

Zesłanie Ducha Świętego
 

 

  • Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zebrani na celebrowaniu Eucharystii wspominamy dar Ducha Świętego udzielony Apostołom, początki Kościoła i jego misję względem wszystkich języków, ludów i narodów. Myślimy również o darze Ducha Świętego udzielonym nam w sakramentach chrztu św. i bierzmowania i dziękujemy zań Panu Bogu. Dziś obchodzi się Misyjny Dzień Chorych.

 

Komunia Wielkanocna

 

  • Dziś kończy się czas Komunii Świętej wielkanocnej. Przepis Kościoła głosi: „Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy, ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku”.

 

Święto Najświętszej Maryi Panny

 

  • W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – obchodzić będziemy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, wprowadzone do kalendarza liturgicznego w Polsce w czasie Soboru Watykańskiego II. Jest to Diecezjalny Dzień Chorego.

 

 

Rocznica Sakry Biskupa

 

  • W środę przypada rocznica sakry biskupa pomocniczego Józefa. Pamiętajmy o Ks. Biskupie w modlitwach.

 

Święto Jezusa Chrystusa

 

  • W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.