A A A

Sanktuarium


 

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ 26 czerwiec

 

1 Krl 19,16b.19-21 Powołanie Eliasza
Ga 5,1.13-18 Postępowanie według Ducha daje wolność
Łk 9,51-62 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

 

Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest wolność. W katechizmie możemy przeczytać, że jest to możliwość działania zakorzeniona w rozumie i woli. Trafną definicję wolności podaje dziś Święty Paweł, mówiąc, że jest ona postępowaniem według Ducha, czyli zgodnie z wolą Pana Boga. Tylko wtedy człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście. Przekonał się o tym prorok Elizeusz. O jego powołaniu usłyszymy w pierwszym czytaniu. Wolność jednak wymaga podjęcia konsekwentnego wysiłku, a niejednokrotnie poniesienia ofiary.

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ 03 lipiec

 

Iz 66,10-14c Radość ery mesjańskiej
Ga 6,14-18 Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan
Łk 10,1-12.17-20 Pokój królestwa Bożego

 Prorok Izajasz przedstawi nam dziś wizję czasów mesjańskich, których główną cechą jest pokój. Nie chodzi tu jednak o pokój utożsamiany z brakiem wojen. Izajasz pod tym pojęciem rozumie głęboką łączność człowieka z Bogiem. A zatem pokój jest przede wszystkim wymiarem duchowym. Jego źródłem jest krzyż Chrystusa, na którym został pokonany szatan. Święty Paweł powie z mocą, że ten krzyż ma być chlubą każdego chrześcijanina. Trzeba bowiem uświadomić sobie, że na krzyżu zostało nam wszystko przebaczone. Jeśli zrozumiemy i przyjmiemy tę prawdę, staniemy się wtedy apostołami pokoju w świecie, do czego wzywa nas Chrystus w dzisiejszej Ewangelii.

 

UroczystośćNMP
 

  • W poniedziałek 27 czerwca obchodzimy uroczystość NMP Nieustającej Pomocy, głównej patronki diecezji. Przed Mszą wieczorną odmówimy modlitwy nowennowe.

 

 

Uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła

 

  • W środę 29 czerwca przypada uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła (dzień Papieski). W tym dniu za posługiwanie się na co dzień krzyżem, różańcem, szkaplerzem lub medalikiem pobłogosławionym przez papieża lub biskupa oraz po odmówieniu Wierzę można uzyskać odpust zupełny.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nabożeństwa czerwcowe

 

  •  Rozpoczął się ostatni tydzień czerwca. Jeszcze raz pragniemy zachęcić do wspólnej modlitwy do Jezusowego Serca. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele o godz. 18.30 zapraszamy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________