A A A

Sanktuarium


 

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ 07 Sierpień

 

Mdr 18,6-9 Izraelici oczekują wyzwolenia
Hbr 11,1-2.8-19 Wielkość wiary
Łk 12,32-48 Gotowość na przyjście Pana

 

Człowiek nieustannie trwa w jakimś oczekiwaniu. Czytany dziś fragment Księgi Mądrości przypomni nam, że Izrael oczekiwał na wypełnienie się zapowiedzi danych przez Pana Boga jego przodkom. Abraham również oczekiwał dobrej przyszłości. Gdy dokonało się wcielenie Syna Bożego, który przyniósł odkupienie, perspektywa oczekiwania została doprecyzowana. Wierzący
w Chrystusa czeka na Jego powtórne przyjście i na dobra, które spodziewa się posiąść w wieczności. Dlatego też Chrystus w przypowieści ewangelicznej zachęca nas do czuwania. Oczekiwanie wiąże się bowiem z gotowością. Słuchając dzisiejszych czytań, postawmy sobie pytanie: czego właściwie oczekuję i czego się spodziewam?

 

 

 

XXXI Światowe Dni Młodzieży
 

  • Przeżyliśmy wielkie i piękne dni, poczuliśmy się naprawdę wspólnotą podczas Światowych Dni Młodzieży, podczas papieskiej pielgrzymki do naszej Ojczyzny. Niech one przyniosą w życiu każdej i każdego z nas, w życiu całego narodu obfite i trwałe owoce. Dziękujemy organizatorom i uczestnikom ŚDM w naszym parafialnym wymiarze, na czele z panem Paw łem Budzyńskim.

 

 

 Św. Teresa

 

  • We wtorek, 9 sierpnia przypada święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, a w środę, 10 sierpnia Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Zachęcamy do udziału we Mszach Świętych ku ich czci i wspólnej modlitwy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 PROGRAM ODPUSTU W SANKTUARIUM

Sobota 13 sierpnia 2016
19.00    Msza Święta w kaplicy cmentarnej za zmarłych
(z wypominkami z trzech ostatnich lat)

Niedziela 14 sierpnia 2016    Wigilia Wniebowzięcia NMP (Rocznica Koronacji)
6.30    Godzinki
7.00    Msza Święta i spotkanie Kół Różańcowych
8.30    Msza Święta z błogosławieństwem kobiet w stanie błogosławionym
10.00    Msza Święta z udziałem Rycerzy Kolumba
11.15    Msza Święta dla rodziców z dziećmi
13.00    Msza Święta odpustowa w Jarantowicach (Św. Maksymilian Kolbe)
Powitanie pielgrzymek i poczęstunek w Oratorium
17.00    Spowiedź święta
18.00    Uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców Wąbrzeźna, pielgrzymów i gości
Procesja różańcowa do 5-ciu ołtarzy z uroczystym udziałem wszystkich grup parafialnych

W niedzielę 14 sierpnia zapraszamy na Odpustowy Piknik Rodzinny przy naszym kościele (w godz.: 9.00 – 14.00). Przewidziane są różne atrakcje, m.in.: przejażdżka bryczką, mini ZOO, strzelnica sportowa, ciasto domowe w oratorium, losy z nagrodami, punkt masażu, badanie ciśnienia, zjeżdżalnia, zabawy dla dzieci, malowanie twarzy.

Poniedziałek 15 sierpnia 2016    Wniebowzięcie NMP
6.30    Godzinki
7.00    Msza Święta z nauką o 1-szych sobotach miesiąca
8.30    Msza Święta
10.00    Msza Święta dla chorych i ich opiekunów
11.15    Odpustowa Msza z poświęceniem koron żniwnych (Dożynki Parafialne)
18.00    Msza Święta z błogosławieństwem kierowców i poświęceniem pojazdów
20.00-21.00    Apel Jasnogórski w intencji obrony życia