A A A

Sanktuarium


 

 

KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

1 Krl 8,41-43 Modlitwa Salomona za cudzoziemców
Ga 1,1-2.6-10 Niezmienność Ewangelii
Łk 7,1-10 Uzdrowienie sługi setnika

 

Od starożytności dokonywano schematycznego podziału wśród ludzi na pogan, żydów i chrześcijan. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii jako wzór do naśladowania stawia setnika z Kafarnaum, uważanego za poganina. Pan Bóg bowiem ocenia według wiary, a nie według przynależności do grupy społecznej. Trzeba przyjąć postawę Salomona, który znając ludzką słabość, staje przed Bogiem i z pokorą uznaje wyższość tych, którzy uważani byli za pogan. Święty Paweł podkreśla, że już w latach 60. po Chrystusie chrześcijanie dali się zwieść obcym naukom, które nie miały nic wspólnego z Ewangelią. Niech dzisiejsze słowo Boże nauczy nas stawania w pokorze wobec bliźniego.

 

 

Nawiedzenie NMP
 

  • We wtorek, w ostatni dzień maja, będziemy obchodzić święto Nawiedzenia NMP (Diecezjalny Dzień Chorego i rocznica ingresu Biskupa Toruńskiego -1992). To nie tylko święto odwiedzin matki Świętego Jana Chrzciciela przez Maryję, lecz również, a może przede wszystkim, spotkanie Mesjasza z prorokiem. Zachęcamy do udziału w ostatnim nabożeństwie majowym.

 

 

Uroczystość Najświętrzego Serca Pana Jezusa

 

  • W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest również Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Będziemy wynagradzać Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi ludzkie oraz będziemy prosili, by wszyscy kapłani w Sercu Jezusowym znajdowali siłę i moc do codziennej posługi i źródło własnego uświęcenia. Przypominamy także, że w tym uroczystym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Oktawa Bożego Ciała

 

  •  Do czwartku włącznie trwamy w tradycyjnej oktawie uroczystości Bożego Ciała. Po wieczornych Mszach, jeśli dopisze pogoda będziemy uczestniczyć w procesji wokół kościoła. W czwartek poświęcenie wianków.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________