A A A

Sanktuarium
Jr 31,31-34 Nowe przymierze
Hbr 5,7-9 Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego
J 12,20-33 Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity 

     Św. Jan mówi dziś o chwale, której doznaje Syn Człowieczy. Chwała ta sprzeczna jest z logiką ludzką, gdyż Chrystus doznaje jej przez to, że nastanie jedność wszystkich ludów, bez względu na pochodzenie czy też status społeczny. Co więcej, chwałą Syna Człowieczego była Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Na to uwielbienie Boga trzeba nam spojrzeć w perspektywie proroctwa, które wypowiedział Jeremiasz, zaznaczając, że gdy nastanie stosowny czas, Bóg zawrze z ludźmi nowe przymierze.

Trzeba nam jednak pamiętać, że zarówno chwała, jak i owo nowe przymierze mogło się zrealizować jedynie przez posłuszeństwo Chrystusa. Pisze o tym autor Listu do Hebrajczyków.

 

 

 

Piąta niedziela Wielkiego Postu
 

 

  • Dziś – piąta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą czarną, od zwyczaju zasłaniania krzyży od dziś aż do Wielkiego Piątku włącznie na znak naszego smutku z powodu śmierci Zbawiciela. W tym miejscu przypominamy o zwyczaju dekorowania krzyży i kapliczek przydrożnych na święta.

 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

 

  • W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas Mszy wieczornej możliwość złożenia przyrzeczeń Duchowej Adopcji.

 

Niedziela Palmowa

 

  • Przyszła niedziela, 29 marca, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki (palmy), które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.