A A A

Sanktuarium

Ez 18,25-28 Bóg nie chce śmierci grzesznika
Flp 2,1-11 Jezus Chrystus wzorem pokory
Mt 21,28-32 Nawrócenie prowadzi do zbawienia


 

Człowiek, doświadczając zła w życiu, niejednokrotnie obwinia za to samego Boga. Zapomina natomiast, że to nie Bóg, a grzech jest źródłem cierpień. Pierwsze czytanie z dzisiejszej liturgii słowa zapewni nas nawet, że Bóg nie jest chwiejny w swym postępowaniu, ale dotrzymuje obietnicy zbawienia. Jednakże, aby móc dostąpić tej łaski, trzeba nawrócić się do Boga. W sposób obrazowy przedstawi nam tę prawdę przypowieść o dwóch synach z dzisiejszej perykopy ewangelicznej. Chcąc więc cieszyć się życiem wiecznym, trzeba nie tyle pozostać na płaszczyźnie słownych deklaracji, ale podjąć konkretny czyn.

 

Uczy nas takiej postawy samo słowo Boże, które wypowiedziane przez Boga, staje się i jest skuteczne. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński;
  • 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich;
  • 4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), ojciec wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyk, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła po dzień dzisiejszy
  • 5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; Błogosławiony Jan Paweł II zwykł ją nazywać „iskrą Bożego Miłosierdzia”, która wyszła z Polski.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

 

  • Poniedziałek, 29 września, celebrujemy święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Są oni nam dani jako potężni orędownicy na naszej drodze do Boga. Każdy z nich ma do spełnienia inne zadanie, ale wszyscy razem oddają chwałę Bogu.

 


 

 

Nabożeństwo różańcowe

 

  • W środę rozpoczyna się październik – miesiąc poświęcony Najświętszej Marii. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej i w codziennie odprawianym w naszym kościele październikowym nabożeństwie. Dla dorosłych na pół godziny przed każdą wieczorną Mszą Świętą, dla dzieci od poniedziałku do piątku włącznie o godz. 17.30. A tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o odmawianie różańca w domach. W naszych modlitwach pamiętajmy też o studentach rozpoczynających rok akademicki.

 


 

Anioł Stróż

 

  • A w czwartek, 2 października, wspominamy świętych Aniołów Stróżów. Ma ono nam przypominać, że każdy z nas ma swojego anioła stróża, którego zadaniem jest strzeżenie nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Ale aby było to możliwe, my musimy być uważni na jego natchnienia. Nie zapominajmy również każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika.

 


 

Najświętszy Sakrament

 

  • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem (od godz. 16.30); i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Wystawienie Najśw. Sakramentu pomiędzy porannymi Mszami, ponadto w 1-szy czwartek i 1-szy piątek podczas nabożeństw różańcowych..

 


 

Św. Franciszek z Asyżu

 

  • W pierwszą sobotę miesiąca, 4 października, wspominamy św. Franciszka z Asyżu, założyciela franciszkanów, który przez swoje życie zgodne z wymogami Ewangelii przyczynił się do odnowy całego ówczesnego Kościoła. Święty ten ma również wiele do powiedzenia dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o umiłowanie stworzenia, ale nie ze względu na nie samo, lecz ze względu na szacunek do Boga, który wszystko stworzył. Pozdrawiamy wspólnotę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. W tym dniu przypada rocznica sakry Biskupa Toruńskiego. Pamiętajmy o Ks. Biskupie Andrzeju w naszych modlitwach.